Program konferencji

Rada Programowa

Zbigniew Gryglas

Zbigniew Gryglas

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

Paweł Dawidziuk

Paweł Dawidziuk

Senior Bid Project Manager
Siemens Transmission & Distribution Limited

Aleksander Gabryś

Aleksander Gabryś

Partner EY
Leader of Capital Projects in Poland and Central & Southeastern Europe

Marek Kamiński

Marek Kamiński

Partner EY
Leader of Oil & Gas industry in Poland and Central & Southeastern Europe

Andrzej Kiełbik

Andrzej Kiełbik

Analyses Section Manager
Gazoprojekt S.A.

Jacek Kopczyński

Director Steel Business
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Arkadiusz Kropidłowski

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
ST3 Offshore Sp. z o.o.

Daria Kulczycka

Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu
Konfederacja Lewiatan

dr Joanna Maćkowiak-Pandera

Prezes Forum Energii

Paweł Mawduk

Komitet ds. Innowacyjności
GSG Towers Sp. z o.o.

dr Michał Michalski

Członek Zarządu
Polenergia S.A.

Piotr Mirek

I Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
TELE-FONIKA Kable S.A.

Michał Niedźwiecki

Michał Niedźwiecki

Dyrektor Generalny
MkM Offshore/ SCAT

Mariusz Pakieła

Mariusz Pakieła

Założyciel Centrum Szkoleniowego SCAT

Łukasz Piotrowicz

Kierownik Operacyjny
SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

Paweł Puacz

Radca Prawny, Head of Energy and Natural Resources
Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy Sp.k.

Michał Ramczykowski

Prezes Zarządu
Europejski Instytut Miedzi Sp. z o.o.

Andrzej Rodziewicz

Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jacek Sadaj

Key Account Manager
Commercial Department
Energomontaż-Północ Gdynia S.A.

Wojciech Skoczylas

Wojciech Skoczylas

Dyrektor Sprzedaży
TELE-FONIKA Kable S.A.

Maciej Stryjecki

Prezes Zarządu
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Andrzej Strzeboński

Prezes Zarządu Stoczni Szczecińskiej
Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.

Tomasz Świątkowski

Wice-Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju
StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.

Paweł Weiner

Prezes Zarządu
MEWO S.A.

Mariusz Wójcik

Project manager
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

DZIEŃ PIERWSZY – polityki, regulacje, strategie
09.00 – 10.00 Rejestracja, powitalna kawa
10.00 – 10.30 Wystąpienia powitalne
10.30 13.00

SESJA I – „Energia z Bałtyku dla Polski 2025” – cz.1 ENERGETYKA

Debata ekspercka:

„Morska droga do bezpieczeństwa energetycznego Polski” – założenia programu „Energia z Bałtyku dla Polski 2025”

 • Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski między 2020 a 2030 rokiem – zapotrzebowanie na energię i możliwości jego pokrycia, dywersyfikacja źródeł
  i technologii, energetyka centralna czy rozproszona, polityka klimatyczna UE a polska polityka gospodarcza, bilansowanie i magazynowanie czy stabilne wytwarzanie
 • Energetyka w służbie gospodarki i społeczeństwa – technologie zagraniczne czy krajowe, wolny rynek kontra protekcjonizm, dostęp do taniej czy powszechnej energii, innowacje czy doświadczenie, redukcja emisji – walka ze smogiem, import czy eksport energii i jej źródeł, konflikty czy szansa na nowe źródła dochodu dla użytkowników morza
 • Potencjał morskiej energetyki w Polsce – wyniki najnowszych analiz i scenariusze rozwoju: koszty, produktywność, bilansowanie, harmonogramy inwestycyjne, finansowanie, połączenia międzysystemowe gazu i energii elektrycznej, upstream, koncepcje „Bramy Północnej” i „Trójmorza”

Debata oksfordzka:

„Morska energetyka – gwarantem bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego Polski w latach 2020-2030”

 • MEW to technologia dojrzała, konkurencyjna, mogąca zapewnić istotny wkład w polski energy-mix i pomóc w osiągnięciu ambitnych celów klimatycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści gospodarczych.
 • Import gazu drogą morską zapewni energetyce dostęp do paliwa
  w konkurencyjnych cenach, a energetyka gazowa pozwoli na stopniowe uzupełnianie mocy węglowych i dynamiczny rozwój OZE.
VS
 • W KSE nie ma miejsca na istotny udział MEW, a koszty bilansowania, budowy i eksploatacji będą zbyt duże jeszcze przez co najmniej dekadę. Przyszłością OZE w Polsce jest energetyka rozproszona i klastrowa, a cele klimatyczne zostaną osiągnięte dzięki energetyce jądrowej.
 • Gaz importowany drogą morską będzie zbyt drogim źródłem energii, aby odegrać istotną rolę jako źródło energii elektrycznej.

Do udziału w sesji zaproszono:

Ministerstwo Energii, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Konfederacja Lewiatan, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Ørsted (DONG Energy), PGNIG S.A., Polenergia, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, WiseEuropa, Urząd Regulacji Energetyki, Związek Banków Polskich

13.00 – 13.30 Konferencja prasowa
13.00 – 14.00 Networking, lunch
14.00 16.30

SESJA II – „Energia z Bałtyku dla Polski 2025” – cz. 2 PRZEMYSŁ

Debata ekspercka:

„Przemysł morskiej energetyki” – nowa specjalizacja polskiego przemysłu”

 • Czy Polska ma przemysł morskiej energetyki – statki, fundamenty, wieże, kable, rurociągi, stacje transformatorowe, porty budowlane i obsługowe „MADE IN POLAND”, dotychczasowe doświadczenia, potencjał, kierunki rozwoju
 • Czy polskie produkty są konkurencyjne na rynku europejskim – kierunki i warunki rozwoju, potencjał rynku Bałtyckiego, zagrożenia dla polskiego zaplecza dostawczego, obsługowego i serwisowego, polskie porty zapleczem budowlanym i serwisowym
 • Czy Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla dostaw z zagranicy – konkurencja czy współpraca – jak skutecznie wejść na nowy rynek, systemowe i niesystemowe mechanizmy ochrony rynków krajowych dostaw i usług inwestycji morskich, doświadczenie kontra pochodzenie, ryzyko czy koszty – co decyduje o budowie łańcucha dostaw

Debata oksfordzka:

„Polski przemysł liderem dostaw i usług dla morskich inwestycji energetycznych na Bałtyku”

 • Polski przemysł morski rozwija się intensywnie, dostarczając na rynki zagraniczne kable, fundamenty, konstrukcje stalowe, statki budowlane i serwisowe, nabierając doświadczenia i budując konkurencyjną pozycję na rynku europejskim.
 • Produkcja i usługi na potrzeby MEW są niezwykle ważnym elementem strategii biznesowych i rozwojowych polskiego przemysłu stoczniowego.
 • Polski przemysł może dostarczać najbardziej nowoczesne i innowacyjne rozwiązania i technologie dla MEW.
 • Budowa i serwis inwestycji energetycznych na Bałtyku może być obsługiwana z polskich portów morskich.
VS
 • Polskie firmy nie są wstanie konkurować z bardziej doświadczonymi dostawcami zagranicznymi.
 • Polski przemysł stoczniowy powinien koncentrować się w pełni na produkcji statków.
 • Zagraniczni dostawcy i inwestorzy preferują współpracę z dostawcami
  z własnych krajów, ponieważ polskie firmy mają zbyt małe doświadczenie.
 • Polskie porty morskie nie posiadają wystarczających parametrów dla potrzeb organizacji zaplecza budowlanego MFW.
 • Brak zaplecza kadrowego i naukowego uniemożliwi dynamiczny rozwój polskiego przemysłu energetyki morskiej.

Do udziału w sesji zaproszono:

Ministerstwo Energii, Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Clifford Chance, Europejski Instytut Miedzi, GSG Towers, MARS Shipyards & Offshore, Morska Agencja Gdynia, MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Ørsted (DONG Energy), Senvion, StoGda Ship Design & Engineering, Szczeciński Park Przemysłowy, TELE-FONIKA Kable

16.30 – 17.30 Networking, przerwa kawowa
19.00 – 22.00 Conference Dinner

 

DZIEŃ DRUGI – rozwój projektów, biznes, technologie
09.00 – 10.00 Rejestracja, powitalna kawa
10.00 12.30

SESJA I – „Morska energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim – dokąd zmierzamy”

Debata ekspercka:

„Jak przekształcić potencjał morskiej energetyki w morskie farmy wiatrowe”

 • Droga od potencjału do projektów inwestycyjnych – plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, możliwości przyłączenia do sieci, potencjalne konflikty środowiskowe i społeczne, otoczenie systemowe – propozycje nowych rozwiązań
 • Rozbudowa morskich sieci przesyłowych jako warunek rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku – przyłączenia promieniowe czy zintegrowane, koszty, technologie, magazynowanie i bilansowanie
 • Projekt Baltic InteGrid – wstępne wyniki studiów wykonalności pierwszych połączeń Niemcy – Szwecja oraz Polska – Szwecja – Litwa, jako początek Baltic Offshore Grid

Debata oksfordzka:

„Morskie farmy wiatrowe w Polsce zrealizujemy własnymi siłami”

 • Polskie firmy już dziś są w stanie zapewnić 100% usług na etapie przygotowania projektu MFW.
 • Polskie firmy są w stanie dostarczyć już dziś ponad 65% łańcucha dostaw dla MFW, w tym 100% stacji transformatorowych i kabli.
 • Przy określeniu celów dla MFW na poziomie powyżej 6GW w Polsce może zostać wybudowana fabryka generatorów dla MFW.
 • Pomimo zasad wolnego rynku, możliwe jest skuteczne wdrożenie rozwiązań systemowych zapewniających maksymalny udział local content.
 • Polskie MFW mogą być serwisowane i obsługiwane z polskich portów.
VS
 • Zasady wolnego rynku nie pozwolą na uzyskanie istotnego local content przy rozwoju MFW.
 • Dostawcy turbin, nie zbudują w Polsce fabryk, nawet przy wysokich celach rynkowych.
 • Polscy inwestorzy nie wybudują morskiej farmy wiatrowej bez wsparcia doświadczonych inwestorów zagranicznych.
 • W Polsce nie ma firm mających doświadczenie w zarządzaniu budową i obsługą MFW.
 • W polskich portach nie ma infrastruktury pozwalającej na zapewnienie obsługi MFW.

Do udziału w sesji zaproszono:

Urząd Morski Gdynia, Clifford Chance, DEME, DHI, DNV GL, Innogy, MARS Shipyards & Offshore Group Siemens Power Transmission, MEWO, MHI Vestas, MKM Offshore, Polenergia, Statoil, TELE-FONIKA Kable S.A., Van Oord, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A

12.30 – 13.30 Networking, lunch
13.30 16.00

SESJA II – „Morski sektor ropy i gazu – przeszłość czy przyszłość polskiej gospodarki”

I Debata ekspercka:

„Rola gazu w modernizacji polskiej energetyki i reindustrializacji gospodarki”

 • Rola morskich kierunków importu gazu w budowie bezpieczeństwa energetycznego kraju i Europy – idea Bramy Północnej i Trójmorza, wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, dostępność gazu dla energetyki, ceny, stabilność rynku
 • Energetyka gazowa – narzędzie stabilizacji systemu i wsparcie dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej czy technologia przejściowa między węglem a atomem – ile i kiedy powinniśmy wybudować w Polsce elektrowni gazowych, czy to się będzie opłacać, czy wystarczy nam gazu na „scenariusze gazowe”, wpływ rynku mocy na opłacalności energetyki gazowej, technologie, innowacje
 • Wydobycie węglowodorów z dna morskiego – przyszłość czy przeszłość, potencjał krajowy, możliwość wydobycia gazu łupkowego z dna morza, ekspansja na rynkach zagranicznych

II Debata ekspercka:

„Wyzwania realizacyjne morskich inwestycji gazowych”

 • Uwarunkowania przestrzenne, społeczne i środowiskowe
 • Budowa łańcucha dostaw – terminy, warunki realizacji, technologie, wsparcie prawne
 • Logistyka – harmonogramy, uwarunkowania, urządzenia, zaplecze budowlane, magazynowe, porty budowlane, zaplecze obsługowo-serwisowe
 • Komunikacja społeczna – angażowanie interesariuszy

Do udziału w sesji zaproszono:

Ministerstwo Energii – Departament Ropy i Gazu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Urząd Morski w Szczecinie, EEW, EY, Gazoprojekt, Instytut Jagielloński, Instytut Sobieskiego, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Polenergia, Polskie LNG, SCAT, Subsea Enginieering Associates, Szczeciński Park Przemysłowy

Podczas konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne w językach polskim i angielskim.

Facebook
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej - FNEZ
LinkedIn youtube FNEZ
Share