Bałtyckie Forum Przemysłu
Energetyki Morskiej
2020
Mniej o polityce, więcej o projektach
IV kwartał 2020

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PODSUMOWANIEM V. EDYCJI BEIF!

konferencja offshore

PRZEMYSŁ MORSKI

konferencja oil&gas

OIL & GAS

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA

Przeczytaj, co kluczowi przedstawiciele branży mówią o BEIF!

Jesteśmy tutaj kolejny raz, ponieważ ta konferencja gromadzi największy skład dotyczący szeroko rozwijanej branży offshorowej. Są to zarówno firmy wykonawcze, przedstawiciele deweloperów, jednostki lokalne, jak i jednostki rządowe. Jest to najlepszy zespół do dyskusji na temat rozwoju offshore w Polsce.

Piotr-Mirek.jpg
Piotr Mirek – I Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, TELE-FONIKA Kable S.A.

Uważam, że ta konferencja jest bardzo potrzebna. Spotykają się tutaj eksperci reprezentujący wycinkowo różne branże, co daje możliwość spotkania specjalistów, nawiązania kontaktów. (…) Wiem, że mniejsze organizacje są ekspertami w poszczególnych branżach natomiast mogą nie być w stanie zrealizować dużych kompleksowych projektów, a tego typu konferencja po pierwsze wyrównuje albo podwyższa poziom wiedzy, a po drugie jest w stanie zintegrować środowisko i pozwolić, żeby te podmioty występowały w przyszłości razem jako większe organizmy realizujące specjalistyczne prace, każda w swojej branży, ale jednak razem.

Jacek-Kopczynski.jpg
Jacek Kopczyński – Dyrektor ds. Inwestycji i Biznesu Stalowego, MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Warto przyjeżdżać na BEIF dlatego, że tutaj spotykają się wszyscy z rynku polskiego i zagranicznego. Ponadto debaty są bardzo interesujące, kształtują wizje i spojrzenie na przyszłą politykę energetyczną kraju.

Pawel-Mawduk.jpg
Paweł Mawduk – Inżynier Zmian Komitet ds. Innowacyjności, GSG Towers Sp. z o.o.

Uważam, że bardzo ważne dla nas w rozwoju na tym rynku jest znalezienie silnych lokalnych partnerów do współpracy. Oczywiście jesteśmy już na tym rynku obecni, ale chcemy współpracować z partnerami z łańcucha dostaw, czy deweloperami, aby wspólnie stworzyć silny polski rynek. Myślę, że bardzo dużą wartością tej konferencji jest możliwość spotkania partnerów i budowanie z nimi relacji.

Chris-Willow.jpg
Chris Willow – Offshore Business Growth Manager, innogy Renewables UK

Słuchałem dzisiaj na konferencji, z bardzo dużym zainteresowaniem, pomysłów dotyczących rozwoju Morza Bałtyckiego i krajów nadbałtyckich działających we współpracy na rzecz rozwoju zintegrowanej sieci na Bałtyku. Komisja Europejska przyjmuje taką inicjatywę, ponieważ jest ona istotnym elementem w rozwoju wolnej od CO2 energetyki odnawialnej, której bezwzględnie potrzebujemy we wszystkich państwach członkowskich, jeśli chcemy sprostać naszym zobowiązaniom, które przyjęliśmy w Porozumieniu Paryskim.

Klaus-Borchardt.jpg
Klaus-Dieter Borchardt – Dyrektor, Wewnętrzny Rynek Energii, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska

Słyszymy na tej konferencji taki głos środowiska, zarówno inwestorów, przedsiębiorców, jak i całego otoczenia, który dla nas – polityków jest bardzo inspirujący. Słuchamy tego, czym powinniśmy się zająć, co powinniśmy zmienić, aby otoczenie regulacyjne było bardziej przyjazne dla inwestorów, którzy z większym optymizmem będą patrzeć w przyszłość i działać w tym sektorze.

Zbigniew-Gryglas.jpg
Zbigniew Gryglas – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

Mamy już przykłady współpracy polsko-litewskiej i będziemy współpracować w przyszłości i myślę, że morska energia wiatrowa jest również tematem do dyskusji jako element przyszłej współpracy. Myślę, że to spotkanie na szczeblu bałtyckim jest bardzo ważnym przesłaniem zarówno dla decydentów, całego przemysłu, jak i innych przedstawicieli rynku.

059.jpg
Rytis Kevelaitis, Wiceminister Energii Republiki Litwy

Tutaj rozmawiamy o sposobach, jak te wszystkie ewentualne problemy, które są, eliminować, po to, żeby ta energetyka wiatrowa mogła się na morzu rozwijać i po to, żeby to był istotny element tego przyszłego miksu energetycznego dla naszego kraju.

122.jpg
Zdzisław Gawlik, Poseł na Sejm RP

Zawsze te konferencje są zorganizowane w taki sposób, że merytorycznie bardzo ciekawy materiał jest omawiany, bardzo ciekawe idee są przekazywane, postulaty, więc warto posłuchać merytorycznie tego jak przebiega ta dyskusja w ramach tej konferencji.

Mamy możliwość przekazywania pewnych postulatów dalej – jakiego rodzaju rozwiązania są nam potrzebne jako branży, jako instytucjom finansującym, innym podmiotom zaangażowanym, podmiotom z łańcucha dostaw dla MFW. Warto być na BEIF’ie, żeby móc swoje słowo w tej części również wyrazić.

146.jpg
Michał Michalski, Prezes Zarządu, Polenergia S.A.

BEIF jest jednym z najlepszych wydarzeń, w których można wziąć udział w Polsce. Zrzesza największą ilość gości z kraju i z zagranicy z firm, które są zaangażowane w offshore w Polsce. Jest to miejsce, które daje najwięcej możliwości i odpowiedzi na temat tego, co będzie się działo w najbliższym czasie.

187.jpg
Paweł Weiner, Prezes Zarządu, MEWO S.A.

Ten kongres skupia wszystkich ekspertów w branży. Mamy komplementarną wiedzę, panele przygotowane są bardzo profesjonalnie. Mamy tak naprawdę wszystkich uczestników rynku finansowania, przygotowania i realizacji projektów offshorowych, całego sektora morskiej energetyki wiatrowej.

193.jpg
Anna Wiosna, Dyrektor ds. rozwoju rynku i współpracy z Klientami Strategicznymi, Bank Pekao S.A.

Z pewnością warto być na BEIF’ie, dlatego, że można wypracować pewne wspólne postulaty, które mamy nadzieję już do przyszłego roku, do następnego BEIF’u zostaną spełnione tak, żebyśmy mogli w przyszłym roku rozmawiać już o konkretnych doświadczeniach branży w realizacji projektów na Bałtyku.

158.jpg
Michał Kołodziejczyk, Business Development Manager, Equinor ASA

Formuła organizacyjna

  • Sesja otwierająca
  • 4 eksperckie warsztaty

Networking

  • Uroczysta gala
  • Długie przerwy

mniej sesji, więcej czasu na rozmowy biznesowe

mniej wykładów, więcej dyskusji plenarnych

wyniki najnowszych analiz potencjału rynkowego

scenariusze rozwoju

plany działania

Rada Programowa

mniej sesji, więcej czasu na rozmowy biznesowe

mniej wykładów, więcej dyskusji plenarnych z uczestnikami

wyniki najnowszych analiz potencjału rynkowego

scenariusze rozwoju

plany działania

Rada Programowa

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

  • bo patrzymy szerzej i dalej – nie tylko energetyka wiatrowa, nie tylko Polska
  • widzimy i prezentujemy to, co wynika z profesjonalnych analiz biznesowych
  • współpracujemy z najlepszymi i najbardziej doświadczonymi organizacjami, firmami, ekspertami
  • jesteśmy liderami rozwoju projektów energetycznych na morzu w tym morskich farm wiatrowych w Polsce
  • jesteśmy konsekwentni i niestrudzeni w tworzeniu rynku morskiej energetyki na Południowym Bałtyku

Zobacz nasze konferencje

2019 - Energia z Bałtyku dla Europy
22-23 maja 2019, Warszawa

www.2019.beif.pl

2018 - morska energetyka a ekspansja przemysłu na rynku bałtyckim
28 lutego-1 marca 2018, Warszawa

www.2018.beif.pl

2017 - morska energetyka a rozwój polskiej gospodarki
27-28 lutego 2017, Warszawa

www.2017.beif.pl

2014 - morska energetyka a rozwój przemysłu morskiego
29-30 września 2014, Słupsk

http://www.fnez.pl/

2013 - morska energetyka a rozwój regionalny
21 stycznia 2013, Słupsk

www.2013.beif.pl

O organizatorze

Działamy według zasady – najpierw praca analityczna, potem decyzje polityczne, a na końcu dyskusja biznesowa. Bo nie ma biznesu bez stabilnych ram systemowych. A system tworzą decyzje polityczne.

Wyniki naszych dyskusji i analiz przekładamy na strategie i plany, które są podstawą decyzji politycznych i biznesowych związanych z rozwojem morskich farm wiatrowych w Polsce.

W lutym 2017 r. uzgodniliśmy z szeroką reprezentacją branży morskiej i energetycznej kierunki prac analitycznych i planistycznych, jakie są niezbędne, aby uczynić z Polski lidera rozwoju i obsługi morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

Prace te systematycznie wykonujemy i na bieżąco konsultujemy z przedstawicielami przemysłu morskiego, inwestorami, przedstawicielami rządu i parlamentu w ramach mniejszych imprez branżowych i w gronie Porozumienia Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej.

Na Bałtyckim Forum Przemysłu Energetyki Morskiej zaprezentujemy i poddamy pod dyskusję najnowsze, pełne wyniki naszych analiz, w zakresie potencjału rynkowego morskiej energetyki wiatrowej w regionie Południowego Bałtyku, a także przedstawimy nowy program działania prowadzący do wykorzystania tego potencjału.

Energia z Bałtyku dla Polski 2025

Partner prawny

Partner merytoryczny

Facebook
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej - FNEZ
LinkedIn youtube FNEZ
Share