Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej

29 – 30 maja 2019 r. Warszawa

 • zapamiętaj tę nazwę, to coś więcej niż konferencja
 • to miejsce, gdzie kształtuje się bałtycki przemysł energetyki morskiej
 • nowa nazwa, nowa formuła, nowe cele – ta sama sprawdzona najwyższa jakość
konferencja offshore

Przemysł morski

konferencja oil&gas

Ropa i gaz

Morska energetyka wiatrowa

Nowa formuła

Każda sesja będzie zorganizowana według następującego schematu:

 • Prezentacja wyników analiz i propozycji rozwiązań
 • Dyskusja panelowa z ekspertami i praktykami
 • Podsumowanie – wnioski i postulaty
 • Debata oksfordzka z udziałem wszystkich uczestników konferencji

mniej sesji, więcej czasu na rozmowy biznesowe

mniej wykładów, więcej dyskusji plenarnych

wyniki najnowszych analiz potencjału rynkowego

scenariusze rozwoju

plany działania

Rada Programowa

mniej sesji, więcej czasu na rozmowy biznesowe

mniej wykładów, więcej dyskusji plenarnych z uczestnikami

wyniki najnowszych analiz potencjału rynkowego

scenariusze rozwoju

plany działania

Rada Programowa

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

 • bo patrzymy szerzej i dalej – nie tylko energetyka wiatrowa, nie tylko Polska
 • widzimy i prezentujemy to, co wynika z profesjonalnych analiz biznesowych
 • współpracujemy z najlepszymi i najbardziej doświadczonymi organizacjami, firmami, ekspertami
 • jesteśmy liderami rozwoju projektów energetycznych na morzu w tym morskich farm wiatrowych w Polsce
 • jesteśmy konsekwentni i niestrudzeni w tworzeniu rynku morskiej energetyki na Południowym Bałtyku

Zobacz nasze konferencje

2019
29-30 maja 2019, Warszawa
2018 - morska energetyka a ekspansja przemysłu na rynku bałtyckim
28 lutego-1 marca 2018, Warszawa

www.2018.beif.pl

2017 - morska energetyka a rozwój polskiej gospodarki
27-28 lutego 2017, Warszawa

www.2017.beif.pl

2014 - morska energetyka a rozwój przemysłu morskiego
29-30 września 2014, Słupsk

http://www.fnez.pl/

2013 - morska energetyka a rozwój regionalny
21 stycznia 2013, Słupsk

www.2013.beif.pl

O organizatorze

Działamy według zasady – najpierw praca analityczna, potem decyzje polityczne, a na końcu dyskusja biznesowa. Bo nie ma biznesu bez stabilnych ram systemowych. A system tworzą decyzje polityczne.

Wyniki naszych dyskusji i analiz przekładamy na strategie i plany, które są podstawą decyzji politycznych i biznesowych związanych z rozwojem morskich farm wiatrowych w Polsce.

W lutym 2017 r. uzgodniliśmy z szeroką reprezentacją branży morskiej i energetycznej kierunki prac analitycznych i planistycznych, jakie są niezbędne, aby uczynić z Polski lidera rozwoju i obsługi morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

Prace te systematycznie wykonujemy i na bieżąco konsultujemy z przedstawicielami przemysłu morskiego, inwestorami, przedstawicielami rządu i parlamentu w ramach mniejszych imprez branżowych i w gronie Porozumienia Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej.

Na Bałtyckim Forum Przemysłu Energetyki Morskiej zaprezentujemy i poddamy pod dyskusję najnowsze, pełne wyniki naszych analiz, w zakresie potencjału rynkowego morskiej energetyki wiatrowej w regionie Południowego Bałtyku, a także przedstawimy nowy program działania prowadzący do wykorzystania tego potencjału.

Energia z Bałtyku dla Polski 2025

Facebook
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej - FNEZ
LinkedIn youtube FNEZ
Share