Organizator

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Niezależny think-tank pozarządowy działający na rzecz tworzenia prawa sprzyjającego rozwojowi energetyki zrównoważonej, wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, a także inicjowania i prowadzenia dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego.

FNEZ jest wiodącą organizacją tworzącą merytoryczne podstawy dyskusji o przyszłości branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Dzięki stałej współpracy z przedstawicielami rządu i parlamentu, organizacji branżowych, licznych ekspertów, głównych inwestorów oraz wielu instytucji, FNEZ opracowała i uzgodniła szereg ekspertyz dotyczących warunków prawnych, środowiskowych, społecznych i gospodarczych rozwoju morskiej energetyki. Najważniejsze z nich, to:

FNEZ była organizatorem szeregu imprez i działań, mających kluczowe znaczenie dla tworzenia sprzyjającego otoczenia systemowego dla morskich farm wiatrowych. Najważniejsze z nich to:

FNEZ przeprowadziła z sukcesem roczną kampanię edukacji i komunikacji społecznej dla projektu morskiej farmy wiatrowej „Polenergia Bałtyk III”, której wynikiem było uzyskanie pierwszej w Polsce decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego typu inwestycji oraz kampanię komunikacji społecznej dla projektu morskiej farmy wiatrowej „Polenergia Bałtyk II”. Od 2015 r. FNEZ jest partnerem w projekcie Baltic InteGrid – Integrated Baltic Offshore Wind Electricity Grid Development, współfinansowanego ze środków program INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego. Celem projektu Baltic InteGrid jest opracowanie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z projektami morskich farm wiatrowych w oparciu o szczegółową analizę warunków przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych oraz technologicznych. Od 2016 roku FNEZ włączyła się w promocję potencjału polskiego przemysłu energetyki morskiej. Jest jednym z inicjatorów i sygnatariuszy Porozumienia Polskiego Przemysłu Morskiej Energetyki, autorem koncepcji Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej.

Facebook
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej - FNEZ
LinkedIn youtube FNEZ
Share