Program konferencji

Zakres tematyczny BEIF 2019:

Partner prawny: Clifford Chance
Sesja I – „Energia z Bałtyku dla Europy” – strategia energetyczna dla regionu Morza Bałtyckiego

 • Cele i wyzwania polityczne dla rynku energii w regionie Morza Bałtyckiego – polityka klimatyczna, integracja rynku, bezpieczeństwo energetyczne, Brama Północna;
 • Potencjał energetyczny, inwestycyjny, przemysłowy – energetyka wiatrowa, gazociągi, LNG;
 • Współpraca czy konkurencja między państwami – wspólne inwestycje, czy indywidualne.

Sesja II – Inwestycje sieciowe na Bałtyku

 • BEMIP, TYNDP – czego możemy się spodziewać po najważniejszych planach strategicznych – sieci, gazociągi;
 • PCI – doświadczenia praktyczne – czy jest to narzędzie skuteczne, czy niezbędne są zmiany;
 • Finansowanie – Fundusz „Łącząc Europę” (CEF), inne – doświadczenia, możliwość wykorzystania dla rozwoju MFW i sieci morskich.

Sesja III – Polska nowym największym rynkiem morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku
Partner sesji: Ambiens Sp. z o.o.

 • Polityka energetyczna i cel 10 GW dla MFW w Polsce; wydane warunki przyłączenia 7,1 GW – jak osiągnąć tak ambitne cele;
 • Ustawa offshorowa – mechanizmy wsparcia, przyłączenia, procedury administracyjne – konsultacje branżowe;
 • Plan zagospodarowania obszarów morskich – szanse, zagrożenia, wyzwania.

Sesja IV – Łańcuch dostaw dla inwestycji energetycznych na Bałtyku

 • Plany local content – szansa czy ryzyko dla polskiego przemysłu;
 • Współpraca czy konkurencja – wyzwania dla firm polskich i zagranicznych;
 • Doświadczenia praktyczne z planowania i realizacji łańcucha dostaw i planów local content.

Każda z sesji będzie zorganizowana wg sprawdzonego w zeszłym roku schematu: prezentacja wprowadzająca (20 min), debata ekspertów (60 min), debata oksfordzka (60 min).

Facebook
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej - FNEZ
LinkedIn youtube FNEZ
Share