Program konferencji

DZIEŃ PIERWSZY
13.30 – 14.00 Rejestracja, powitalna kawa
14.00 – 14.30 Uroczyste otwarcie
14.30 17.00

SESJA I – Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy – wyzwania roku 2020

 • Ustawa offshore – czy spełni oczekiwania branży?
 • Postępy w rozwoju projektów
 • Gotowość zaplecza logistycznego
 • Gotowość przyłączenia do sieci
 • Gotowość instytucji finansujących
 • Local content – wyzwania, szansa czy ryzyko
 • Sector deal – jak zapewnić współpracę wszystkich interesariuszy?
17.00 – 18.30
Networking
18.30 – 22.00 Conference Dinner

 

 

DZIEŃ DRUGI
09.30 – 10.00 Rejestracja, powitalna kawa
10.00 12.30
Warsztaty I – Kumulacja oddziaływań środowiskowych

 • Jak ocenić wpływ skumulowany MFW na środowisko – badania, analizy, wnioski
 • Oddziaływania skumulowane a ponowna ocena
 • Jak zapewnić skuteczne działania minimalizujące?
 • Jak zweryfikować faktyczne oddziaływania – monitoringi i analizy porealizacyjne
 • Możliwe błędy i ich skutki
 • Infrastruktura badawcza i monitoringowa – dostępne technologie

Warsztaty II – Nowe regulacje a proces permittingu

 • Jak będzie wyglądał i ile będzie trwał proces permittingu po wejściu w życie ustawy offshorowej?
 • Geologia i projektowanie w procesie permittingu
 • Uzgodnienia projektu budowlanego
 • Dialog z dostawcami materiałów i usług – wymogi formalne, raportowanie
12.30 – 13.00 Networking, przerwa kawowa
13.00 15.30
Warsztaty III – MFW – bezpieczna koegzystencja z użytkownikami morza

 • MFW a rybołówstwo – dobre praktyki w budowie porozumień pomiędzy operatorami i rybakami
 • MFW a obronność państwa
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo żeglugi w sąsiedztwie MFW?
Warsztaty IV – Finansowanie i certyfikacja inwestycji

 • Warunki uzyskania wsparcia systemowego
 • Ocena bankowalności projektów
 • Ubezpieczenia inwestycji morskich
 • Certyfikacja – podstawowe narzędzie w ocenie ryzyka
15.30 –16.30 Lunch, networking
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Podczas konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne w językach polskim i angielskim.

 

Facebook
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej - FNEZ
LinkedIn youtube FNEZ
Share