Program konferencji

Rada Programowa

Zbigniew Gryglas

Zbigniew Gryglas

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

Paweł Dawidziuk

Paweł Dawidziuk

Senior Bid Project Manager
Siemens Transmission & Distribution Limited

Aleksander Gabryś

Aleksander Gabryś

Partner EY
Leader of Capital Projects in Poland and Central & Southeastern Europe

Marek Kamiński

Marek Kamiński

Partner EY
Leader of Oil & Gas industry in Poland and Central & Southeastern Europe

Andrzej Kiełbik

Andrzej Kiełbik

Analyses Section Manager
PGNiG Gazoprojekt S.A.

Jacek Kopczyński

Director Steel Business
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Arkadiusz Kropidłowski

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
ST3 Offshore Sp. z o.o.

Daria Kulczycka

Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu
Konfederacja Lewiatan

dr Joanna Maćkowiak-Pandera

Prezes Forum Energii

Paweł Mawduk

Komitet ds. Innowacyjności
GSG Towers Sp. z o.o.

dr Michał Michalski

Członek Zarządu
Polenergia S.A.

Piotr Mirek

I Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
TELE-FONIKA Kable S.A.

Michał Niedźwiecki

Michał Niedźwiecki

Dyrektor Generalny
MkM Offshore/ SCAT

Mariusz Pakieła

Mariusz Pakieła

Założyciel Centrum Szkoleniowego SCAT

Łukasz Piotrowicz

Kierownik Operacyjny
SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

Paweł Puacz

Radca Prawny, Head of Energy and Natural Resources
Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy Sp.k.

Michał Ramczykowski

Prezes Zarządu
Europejski Instytut Miedzi Sp. z o.o.

Andrzej Rodziewicz

Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jacek Sadaj

Key Account Manager
Commercial Department
Energomontaż-Północ Gdynia S.A.

Wojciech Skoczylas

Wojciech Skoczylas

Dyrektor Sprzedaży
TELE-FONIKA Kable S.A.

Maciej Stryjecki

Prezes Zarządu
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Andrzej Strzeboński

Prezes Zarządu Stoczni Szczecińskiej
Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.

Tomasz Świątkowski

Wice-Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju
StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.

Paweł Weiner

Prezes Zarządu
MEWO S.A.

Mariusz Wójcik

Project manager
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

DZIEŃ PIERWSZY – polityki, regulacje, strategie
09.00 – 10.00 Rejestracja, powitalna kawa
10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji

Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

10.10 – 10.30 Wystąpienia Gości Honorowych

Odczytanie listu Grzegorza Witkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Ole Egberg Mikkelsen – Ambasador Królestwa Danii

10.30 13.00

SESJA I – „Energia z Bałtyku dla Polski 2025” – cz.1 ENERGETYKA

Prezentacja wprowadzająca / moderator:

 • Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Debata I:

„Morska droga do bezpieczeństwa energetycznego Polski” – założenia programu „Energia z Bałtyku dla Polski 2025″

 • Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski między 2020 a 2030 rokiem
 • Rola morskich połączeń transgranicznych w integracji rynku europejskiego gazu i energii elektrycznej oraz budowie bezpieczeństwa energetycznego Polski
 • Potencjał morskiej energetyki w Polsce – jaki jest i czy zostanie wykorzystany

Uczestnicy debaty:

 • Klaus-Dieter Borchardt – Dyrektor, Wewnętrzny Rynek Energii, Dyrekcja Generalna ds.Energii, Komisja Europejska
 • Robert Dzierzgwa – Dyrektor, Departament Strategii Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Zbigniew Gryglas – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Aleksander Gabryś – Partner, Leader of Capital Projects in Poland and Central & Southeastern Europe, EY
 • Jacek Głowacki – Wiceprezes Zarządu, Polenergia S.A.
 • Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Daria Kulczycka – Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan

Debata II:

„Bez nowej długofalowej polityki energetycznej i nowego otoczenia regulacyjnego energetyka morska i gazowa nie będzie się rozwijać w Polsce”

 • Polityka klimatyczna i prawo UE są wystarczającą podstawą do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w krajach członkowskich.
 • Dywersyfikacja źródeł gazu oraz rozwój technologiczny MEW z jednej strony oraz wzrost cen energii z drugiej strony sprawią, że energetyka gazowa i morska wiatrowa będą się rozwijać bez dodatkowych systemów wsparcia.
 • Polska posiada prawo pozwalające na realizację inwestycji energetycznych na morzu, które jest wystarczające do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
VS
 • Nawet megatrendy i rewolucja technologiczna w energetyce nie przełożą się na inwestycje w Polsce, gdyż jest postrzegana jako rynek niestabilny.
 • Gaz importowany drogą morską będzie zbyt drogim źródłem energii, aby odegrać istotną rolę jako źródło energii elektrycznej, bez dodatkowych rozwiązań wspierających kogenerację.
 • Inwestycje morskie nie będą się rozwijać bez stabilnego wsparcia politycznego, bo są za drogie i zbyt trudne.

Uczestnicy debaty:

 • dr Michał Michalski – Członek Zarządu, Polenergia S.A.
 • Maciej NałęczAnalityk Sektorowy Departament Ryzyka mBank, Związek Banków Polskich Zespół ds. finansowania OZE i Efektywności Energetycznej
 • Urlik Stridbeak – Senior Director, Ørsted
 • Aleksander Śniegocki – Kierownik Projektu Energia i Klimat, WiseEuropa
 • dr Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.
 • dr Robert Zajdler – Ekspert, Instytut Sobieskiego
13.00 – 14.00 Networking, lunch
14.00 16.30

SESJA II – „Energia z Bałtyku dla Polski 2025” – cz. 2 PRZEMYSŁ

Prezentacja wprowadzająca / moderator:

 • Mariusz Wójcik – Project manager, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Debata I:

„Przemysł morskiej energetyki” – europejska i polska specjalizacja

 • Potencjał i doświadczenie polskiego przemysłu morskiej energetyki
 • Konkurencyjność polskich produktów na rynku europejskim
 • Systemowe i niesystemowe mechanizmy ochrony rynków krajowych dostaw i usług inwestycji morskich

Uczestnicy debaty:

 • dr Cord Boeker – Sales Director Offshore, Siemens Gamesa
 • Kazimierz Kleina – Senator RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Jacek Kopczyński – Director Steel Business, MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Piotr Mirek – I Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, TELE-FONIKA Kable S.A.
 • Paweł Puacz – Radca Prawny, Head of Energy and Natural Resources, Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy Sp.k.
 • Chris Willow – Offshore Business Growth Manager, innogy Renewables UK

Debata II:

„Polski przemysł będzie liderem dostaw i usług dla morskich inwestycji energetycznych na Bałtyku”

 • Polski przemysł morski rozwija się intensywnie, dostarczając na rynki zagraniczne kable, fundamenty, konstrukcje stalowe, statki budowlane i serwisowe, nabierając doświadczenia i budując konkurencyjną pozycję na rynku europejskim.
 • Produkcja i usługi na potrzeby MEW są niezwykle ważnym elementem strategii biznesowych i rozwojowych polskiego przemysłu stoczniowego.
 • Polski przemysł może dostarczać najbardziej nowoczesne i innowacyjne rozwiązania i technologie dla MEW.
 • Budowa i serwis inwestycji energetycznych na Bałtyku może być obsługiwana z polskich portów morskich.
VS
 • Polskie firmy nie są w stanie konkurować z bardziej doświadczonymi dostawcami zagranicznymi.
 • Polski przemysł stoczniowy powinien koncentrować się w pełni na produkcji statków.
 • Zagraniczni dostawcy i inwestorzy preferują współpracę z dostawcami z własnych krajów.
 • Zagraniczne porty mają większe doświadczenie w obsłudze morskich farm wiatrowych niż polskie.
 • Brak zaplecza kadrowego i naukowego uniemożliwi dynamiczny rozwój polskiego przemysłu energetyki morskiej.

Uczestnicy debaty:

 • Marek Bączkowski – Wiceprezes Zarządu, Stoczni Szczecińskiej Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
 • Arkadiusz Kropidłowski – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, ST3 Offshore Sp. z o.o.
 • Paweł Mawduk – Inżynier Zmian Komitet ds. Innowacyjności, GSG Towers Sp. z o.o.
 • Michał Niedźwiecki – Dyrektor Generalny, MKM Offshore/SCAT
 • Tomasz Płotka – Generalny Projektant, StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.
 • Wojciech Skoczylas – Dyrektor sprzedaży, TELE-FONIKA Kable S.A.
 • Michał Śmigielski – Prezes Zarządu, Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.
16.30 – 17.00 Networking, przerwa kawowa
19.00 – 22.00 Conference Dinner

 

DZIEŃ DRUGI – biznes, technologie
09.00 – 10.00 Rejestracja, powitalna kawa
10.00 11.30

SESJA I – „Morski sektor ropy i gazu – przyszłość polskiej gospodarki”

Prezentacja wprowadzająca / moderator:

 • Aleksander Gabryś – Partner EY Leader of Capital Projects in Poland and Central & Southeastern Europe

Debata I:

„Rola gazu ziemnego w modernizacji polskiej energetyki”

 • Rola morskich kierunków pozyskania gazu w poprawie bezpieczeństwa energetycznego – jaki będzie wpływ Bramy Północnej (realizacja połączenia NO-DK-PL i rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu) oraz wydobycia węglowodorów z dna morskiego (zagospodarowanie złóż B4 i B6) na zapewnienie stabilnych i konkurencyjnych cenowo dostaw gazu do Polski i Europy Środkowowschodniej?
 • Energetyka gazowa – narzędzie stabilizacji systemu elektroenergetycznego i wsparcie dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej – ile i kiedy powinniśmy wybudować w Polsce elektrowni/elektrociepłowni gazowych, co się musi wydarzyć, aby budowa źródeł gazowych była opłacalna (poziom cen gazu ziemnego/energii elektrycznej, rynek mocy, system wsparcia dla kogeneracji), potencjalny wpływ budowy źródeł gazowych na wzrost popytu na gaz ziemny. Rola w bilansowaniu energetyki wiatrowej.
 • Wyzwania realizacyjne morskich inwestycji gazowych – jakie są kluczowe uwarunkowania procesu przygotowania i budowy gazociągów podmorskich, jaka może być rola polskich firm w łańcuchu dostaw?

Uczestnicy debaty:

 • Paweł Jakubowski – Dyrektor Pionu Rozwoju, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A
 • Andrzej Kiełbik – Analyses Section Manager, PGNiG Gazoprojekt S.A.
 • Krzysztof Stopierzyński – Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków
 • Paweł Pikus – Zastępca Dyrektora, Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Energii
 • Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego
 • Grzegorz Strzelczyk – p.o. Prezesa Zarządu, Dyrektor Utrzymania Ruchu i Logistyki, LOTOS Petrobaltic S.A.
11.30 – 12.00 Networking, przerwa kawowa
12.00 14.30

SESJA II – „Morska energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim – dokąd zmierzamy”

Prezentacja wprowadzająca:

 • Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Moderator:

 • Robert Tomaszewski – starszy analityk ds. energetycznych, Polityka Insight

Debata I:

„Jak przekształcić potencjał morskiej energetyki w morskie farmy wiatrowe”

 • Droga od potencjału do projektów inwestycyjnych – kluczowe warunki systemowe rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
 • Rozbudowa morskich sieci przesyłowych jako warunek rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku
 • Projekt Baltic InteGrid – wstępne wyniki studiów wykonalności pierwszych połączeń Niemcy – Szwecja oraz Polska – Szwecja – Litwa, jako początek Baltic Offshore Grid

Uczestnicy debaty:

 • Edit Bayer – Senior Associate, The Regulatory Assistance Project (RAP)
 • Mirosław Skowron Doradca Prezesa Zarządu KGHM ds. energetyki / Prezes PeBeKa S.A.
 • Paweł Dawidziuk – Senior Bid Project Manager Siemens Transmission & Distribution Limited
 • dr Michał Michalski – Członek Zarządu, Polenergia S.A.
 • Paweł Przybylski – Prezes Zarządu, Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o.
 • Paweł Puacz – Radca Prawny, Head of Energy and Natural Resources, Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy Sp.k.

Debata II:

„Współpraca międzynarodowa podstawowym warunkiem realizacji morskich farm wiatrowych w Polsce”

 • Polskie firmy bardzo intensywnie rozwijają potencjał dostaw i usług związanych z realizacją morskich farm wiatrowych i po roku 2030 będą w stanie samodzielnie realizować takie projekty.
 • Przy określeniu celów dla MFW na poziomie powyżej 6 GW w Polsce może zostać wybudowana fabryka generatorów dla MFW.
 • Najbardziej zaawansowane są projekty MFW polskich inwestorów i mogą one zostać zrealizowane przez nich samodzielnie.
 • Polskie MFW będą mogły być serwisowane i obsługiwane z polskich portów.
 • Inwestorzy zagraniczni nie są zainteresowani inwestycjami w polski przemysł morski.
VS
 • Rozwój potencjału polskiego przemysłu morskiego jest obecnie możliwy tylko we współpracy z zagranicznymi firmami i świadczeniem usług na zagranicznych rynkach.
 • Polski rynek MFW może być bardzo atrakcyjny dla zagranicznych dostawców, którzy będą starali się wejść na niego poprzez współpracę z polskimi firmami.
 • Polscy inwestorzy będą potrzebowali doświadczonych partnerów przy realizacji MFW.
 • W Polsce nie ma firm mających doświadczenie w zarządzaniu budową
  i obsługą MFW, czy specjalistycznych modelowań środowiskowych.
 • Wykorzystanie zagranicznych doświadczeń i polskiego potencjału zapewni optymalizację kosztową i przyśpieszy rozwój morskiej energetyki wiatrowej.
 • Zagraniczne inwestycje w polski przemysł morski mogą zwiększyć potencjał polskiego łańcucha dostaw.

Uczestnicy debaty:

 • Andrzej Czech – Prezes Zarządu, Energomontaż-Północ Gdynia S.A.
 • Paweł Dawidziuk – Senior Bid Project Manager Siemens Transmission & Distribution Limited
 • Mikael Kamp Sørensen – Head of Department, Ecology & Environment, DHI
 • Jacek KopczyńskiDirector Steel Business, MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Martyn O’Reilly – Scottish Government Trade Envoy for Poland
 • Udo Schneider – Dyrektor, Green Giraffe
 • Ralph Steinberg – Manager Sprzedaży, JDR Cable Systems Ltd. Grupa TELE-FONIKA
 • Paweł Weiner – Prezes Zarządu, MEWO S.A.
14:30 15:30

SESJA III – „Podsumowanie, wnioski, rekomendacje”

Moderator:

 • Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

 

 • Podsumowanie konsultacji Programu rozwoju morskiej energetyki
 • Prezentacja podstawowych wniosków z poszczególnych debat
 • Sformułowanie kluczowych postulatów Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej

Uczestnicy debaty:

 • Dominik Gajewski – Ekspertem w Departamencie Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan
 • Janusz Gajowiecki – Prezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
15.30 – 16.30 Lunch

*- do potwierdzenia

Podczas konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne w językach polskim i angielskim.

Facebook
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej - FNEZ
LinkedIn youtube FNEZ
Share